Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Новини /

Протокол 2 на изборната комисия за провеждане на избор за ръководител на катедра "Техническа механика" за периода 2024/2025 и документи на кандидата.

28.03.2024

На. 27.03.2024 в 13:00 часа бяха прегледани подадените документи на единствения кандидат за ръководител на катедра "Техническа механика", проф. Виктор Ризов. Документите отговарят на изискванията и проф. Ризов се допуска до гласуване при провеждане на изборното събрание на катедра „Техническа механика“ на 08.04.2024 год., от 15:00 ч., в Корпус Б, кабинет 1042.