Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Материали по конкурс за „доцент“ към катедра „История и теория на архитектурата“ при Архитектурен факултет

08.05.2024

 

Конкурсът за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ към Архитектурен факултет е обявен в Държавен вестник, бр. 102/08.12.2023г. и в сайта на УАСГ. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 12/11.01.2024 г. В приложените материали са представени документите на единствения кандидат гл.ас.д-р арх. Доника Георгиева.Източник: КИТА