Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"
05.03.2024, Милена Ташева - Петрова
 на урб. Мила Йолова Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на урб. Мила Йолова ...
Кандидатури за ръководство на катедра Градоустройство
12.02.2024
 Във връзка с провеждане на избор за ръководител катедра "Градоустройство" при АФ в обявения срок е подадена една кандидатура ...
СЪОБЩЕНИЕ на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра "Градоустройство' към Архитектурния факултет на УАСГ
01.02.2024
 Във връзка със ЗВО на РБ и Правилник за дейността на УАСГ – на заседание на катедрения съвет на катедра „Градоустройство“, ...
Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"
26.01.2024, Милена Ташева - Петрова
 Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на урб. Владимир Петров
Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"
19.09.2023
Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на арх. арх. Димитър Ников
Конкурс за изработване на плакат/постер
19.10.2022, л. арх. Димитър Димитров
КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ/ПОСТЕР във връзка с честването на 80-та годишнина от създаването на УАСГ и 5-та годишнина от ...
Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор" на арх. Симона Гергова
25.09.2022
 Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на арх. Симона Гергова
Тъжна вест
21.01.2022, катедра Градоустройство
 Напусна ни проф. д-р арх. Веселина Троева
Страници: 1 | 2