Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Новини /

Провеждане на представянето на курсовите проекти в III и IV курс (групи 1-4) по дисциплините на катедра „Обществени сгради“, летен семестър на уч. 2023/2024 г.

09.06.2024, доц. д-р арх. Панайот Савов

Указания за представянето:

Представянията на курсовите проекти в 3-ти и 4-ти курс (групи 1-4) по дисциплините на катедра "Обществени сгради" за края на летния семестър на учебната 2023/2024 г. ще проведат съответно на дати 19 юни (сряда) и 20 юни (четвъртък). Представянето на студентите ще бъде организирано на второто ниво от фоайето на УАСГ при аула Максима и в галерията на същото ниво в посока към корпус Б – във вида на условен изложбен формат. С организацията на всяко отделно представяне се ангажира преподавателят модератор на всяка отделна група/комисия (колонка Д на таблицата по-долу).

До представяне се допускат единствено студентите, които предварително са предоставили файл с проекта си (единичен PDF файл с описани по-долу изиксвания, подаден не по-късно от срока, определен в колонка Б на таблицата в края на настоящите указания). Всеки файл следва да бъде добавен/качен в съответната за административната група на своя автор (студент) папка от следния Shared Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1hW8Z99MBQGdO7MVgo6GSzZeZDryeoMof?usp=drive_link

Името на качения PDF файл трянва да бъде генерирано по следния начин:

К_Г_12345_Име_Фамилия_АБ.pdf ,

където:

К e курсът на студента;

Г е групата на студента;

12345 е факултетният номер на студента;

Име е малкото име на студента;

Фамилия е фамилното име на студента;

АБ са инициалите на водещия преподавател на студента.

Името на файла на студент Иван Иванов от 4-ти курс, 6-а група с факултетен номер 19054 и водещ преподавател Петър Георгиев би изглеждало така:

4_6_19054_Иван_Иванов_ПГ.pdf

В случай че студентът е от по-горен курс, за курс и група (съответно К и Г) той указва курса и групата, в която е влизал, но добавя актуалния си курс в края на файловото име. Така студент Георги Георгиев от 5-и курс с факултетен номер 13579, който е разработвал проект от 3-ти курс с преподавател Тодоро Тодоров от 1-ва група, подава в следния заглавен формат:

3_1_13579_Георги_Георгиев_5_ТТ.pdf

Добавени веднъж, файловете не могат да бъдат изтривани.

Заверка по учебната дисциплина (Проект 1 в 3-ти курс и Проект 2 в 4-ти курс) всеки студент получава (или не получава) по преценка единствено на своя водещ преподавател, като списъците с неполучилите заверка студенти се предават на ръководителя на катедрата доц. Савов от преподавателя модератор на всяка административна група/комисия. Студентите, които са получили заверка по дисциплината, я получават и писмено като подпис в студентските си книжки – след като там предварително коректно са попълнили пълното наименование на съответната учебна дисциплина („Обществени сгради – Проект 1“ за 3-ти курс, „Обществени сгради – Проект 2“ за 4-ти курс) и името на студента на съответната страница от книжката. В мястото за водещ преподавател в студентската книжа се вписва името на съответния водещ преподавател – редовен или хоноруван, като подписът срещу името следва да е на редвоен преподавател.

За целите на електронното предоставяне на проектните си материали всеки студент ги аранжира като графични табла (условен квадратен темплейт) под фόрмата на PDF файл с размери 90/90 cm, резолюция не по-ниска от 72 dpi и размер в мегабайти до 100 MB. Всеки студент представя единичен (единичен!) PDF файл с най-малко по една страница от следните два типа:

  1. страница за проучване/изследване/развитие;
  2. страница за крайното решение/проект.

Броят на всеки от двата типа страници в единичния PDF файл е неограничен – стига големината на крайния PDF файл да не надхвърля посоченото ограничение от 100 MB за файл. Физическите графични табла за физическото представяне следва да отговарят на страниците от описаните по-горе дигитални такива. Графичните табла на всеки проект следва да бъдат каширани/подлепени на твърда основа, тъй като ще бъдат излагани върху условни стативи. Конкретният Начин за експонирането на изискуемите по задание макети е съгласно вижданията на авторите-студенти.

Оценяването на проектите във всяка административна група става след последното представяне на последния проект в групата, като преподавателят модератор на групата/комисията има ангажимента да предостави (съобщи) оценките на студентите в групата.

 

График за представянето на курсовите проекти в III и IV курс, катедра "Обществени сгради", зимен семестър 2023/2024 г.
  А Б В Г Д
  Група Срок
за изпращане
на проектите
Дата и начален час
на представянето
Членове
на комисията
в групата
Преподавател модератор
в групата/комисията
3 курс
"Обществени сгради - Проект I"
1 до 21:00 ч
на 18.06.2024 г. (вторник)
19.06.2024 г. (сряда)
10:00 ч
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов (ГД)
проф. д-р арх. Пламен Нанов (ПН)
арх. Антони Димитров (АТ)
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
2 до 21:00 ч
на 18.06.2024 г. (вторник)
19.06.2024 г. (сряда)
10:00 ч
ас. арх. Александър Чернев (АЧ)
ас. арх. Ирена Драгийчева (ИД)
арх. Сава Кисляков (СК)
ас. арх. Ирена Драгийчева
3 до 21:00 ч
на 18.06.2024 г. (вторник)
19.06.2024 г. (сряда)
10:00 ч
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов (ГД)
ас. арх. Ирена Драгийчева (ИД)
арх. Албена Венева (АВ)
арх. Албена Венева
 4  до 21:00 ч
на 18.06.2024 г. (вторник)
 19.06.2024 г. (сряда)
10:00 ч
ас. арх. Александър Чернев (АЧ)
арх. Лиляна Тодорова (ЛТ)
арх. Мартин Кунчев (МК) 
 ас. арх. Александър Чернев
4 курс
"Обществени - сгради
Проект II"
1 до 21:00 ч
на 19.06.2024 г. (сряда)
20.06.2024 г. (четвъртък)
10:00 ч

д-р арх. Мария Диамандиева (МД)
проф. дн арх. Бойко Кадинов (БК)
ас. арх. Антонина Илиева (АИ)

ас. арх. Антонина Илиева
2 до 21:00 ч
на 19.06.2024 г. (сряда)
20.06.2024 г. (четвъртък)
10:00 ч

ас. арх. Ивайло Петков (ИП)
арх. Пламен Братков (ПБ)
доц. д-р арх. Панайот Савов (ПС)

доц. д-р арх. Панайот Савов
3 до 21:00 ч
на 19.06.2024 г. (сряда)
20.06.2024 г. (четвъртък)
10:00 ч

арх. Георги Кътов (ГК)
ас. арх. Росица Браткова (РБ) 
ас. арх. Ивайло Петков (ИП)

ас. арх. Росица Браткова

 4

 до 21:00 ч
на 19.06.2024 г. (сряда)
 20.06.2024 г. (четвъртък)
10:00 ч
гл. ас. д-р арх. Игнат Тодоров (ИТ)
арх. Петър Торньов (ПТ)
арх. Мартин Равалиев (МР) 
гл. ас. д-р арх. Игнат Тодоров 
           


Източник: катедра "Обществени сгради"