Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News

Department News

Обява за провеждане на частични избори за попълване състава от квотата на студентите и хабилитираните преподаватели на Факултетен съвет при Архитектурен факултет
27.05.2024
 Обява за провеждане на частични избори за попълване състава от квотата на студентите и хабилитираните преподаватели на Факултетен ...
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФАСАДНИ ОСТЪКЛЯВАНИЯ И СЛЪНЦЕЗАЩИТИ
05.04.2024
 „АЛУКЬОНИГЩАЛ“ ЕООД и катедра „Технология на архитектурата”, Архитектурен факултет, УАСГ обявяват конкурс за проект за ...
Source: Технология на архитектурата
Студентски конкурс „КЪЩА С ДЪРВЕНА СКЕЛЕТНА КОНСТРУКЦИЯ“
21.02.2024

Source: Катедра "Технология на архитектурата"
СЪОБЩЕНИЕ №3 на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Технология на архитектурата“ към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.
19.02.2024
с членове: гл. ас. д-р арх. Михаил Арнаудов – председател; гл. ас. д-р арх. Живко Писарски; ас. арх. Велко Стратиев.
Кандидатури ръководител на катедра "Технология на архитектурата"
12.02.2024
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "Технология на архитектурата", комисията по избор публикува следните ...
Source: Катедра "Технология на архитектурата"
Процедура за избор на ръководител на катедра "Технология на архитектурата"
29.01.2024
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "Технология на архитектурата", комисията по избор публикува следните ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7