Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News

Department News

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „BAUMIT“
26.04.2022, катедра Технология на архитектурата
Откриване на изложба
14.04.2022, катедра Технология на архитектурата
поправка на проекта по дисциплината „Сградостроителство“ за ССС
25.02.2022, катедра Технология на архитектурата
график за провеждането на упражненията по Сградостроителство IV семестър
24.02.2022, катедра Технология на архитектурата
Изисквания за съдържание, график за провеждането на упражненията
График на Зимна изпитна сесия 21-22 Технология на архитектурата
24.01.2022, кат. ТА
Приложен е График на изпитната сесия за учебната 21-22 г. 
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 10