Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News

Department News

Изпитни дати към катедра "Технология на архитектурата"
12.10.2022
във връзка с изпитната сесия на студентите от специалност ССС - ЗАДОЧНО обучение
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС „BAUMIT“ 2022
27.06.2022, катедра Технология на архитектурата
График за предаване и защита на проекти към катедра "Технология на архитектурата"
20.06.2022, канцелариа катедра ТА
Приложени са графици за предаване на курсовите проекти.
Поправителна клаузура по сградостроителство
07.06.2022, катедра Технология на архитектурата
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „BAUMIT“
26.04.2022, катедра Технология на архитектурата
Откриване на изложба
14.04.2022, катедра Технология на архитектурата
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 11