Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Residential Buildings / Department News

Department News

Представяне на катедра „Жилищни сгради“ като специализираща след IV курс за учебната 2022/2023 г.
23.06.2022, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 Във връзка с подаването на заявленията във факултетната канцелария за избор на специализираща катедра след IV курс (в срок 28 юни до 29 ...
Source: катедра "Жилищни сгради"
Публична защита на дисертационен труд на тема: „Приложение на параметричната архитектура в областта на жилищните сгради” с автор арх. Дамян Николаев Дамов – докторант към катедра „Жилищни сгради”.
01.06.2021
 На 15.06.2021 година от 16.00 часа в зала 316, Архитектурен факултет на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: ...
Source: КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"
Go to page 1 | 2 | 3