Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Residential Buildings / Department News

Department News

Публична защита на дисертационен труд на тема " Архитектурни решения за жилищни сгради - изграждане и оптимизиране чрез данни и алгоритми“ с автор арх. Мартин Георгиев
15.06.2023
 На 27 юни 2023 г. (вторник) от 13:00 ч в 802 зала ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема " Архитектурни ...
Представяне на катедра „Жилищни сгради“ като специализираща след IV курс за учебната 2022/2023 г.
23.06.2022, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 Във връзка с подаването на заявленията във факултетната канцелария за избор на специализираща катедра след IV курс (в срок 28 юни до 29 ...
Source: катедра "Жилищни сгради"
Go to page 1 | 2