Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News

Department News

Оценки от проведения на 13.09.2023 г. изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов (есенна поправителна дата)
21.09.2023, проф. дн арх. Бойко Кадинов
  Получени оценки на студентите: 10785 Мария Божкова - Много добър (5) 11305 Даниела Маркова - Среден (3) 11289 Ангел Колев - Добър (4)
Source: катедра "Обществени сгради"
Есенна поправителна дата за изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов - 13.09.2023 г.
08.09.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов
  На 13.09.2023 г. (сряда) от 09:00 ч ще се проведе поправителен изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Оценки от изпита по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във II курс, проведен на 29.06.2023 г.
24.07.2023, проф. дн арх. Бойко Кадинов

Source: катедра "Обществени сгради"
Есенна поправителна дата за изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов - 12.09.2022 г.
29.08.2022, доц. д-р арх. Панайот Савов
На 12.09.2022 г. (понеделник) от 14:00 ч ще се проведе поправителен изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Оценки от изпита по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс, проведен на 15.07.2022 г.
01.08.2022, проф. дн арх. Бойко Кадинов

Source: катедра "Обществени сгради"
Представяне на катедра „Обществени сгради“ като специализираща след IV курс за учебната 2022/2023 г.
20.06.2022, доц. д-р арх. Панайот Савов
  Във връзка с подаването на заявленията във факултетната канцелария за избор на специализираща катедра след IV курс (в срок 28 юни до ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4