Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News

Department News

Публична защита на дисертационен труд на ас. арх. Росица Браткова на тема "Правилата в архитектурното творчество на Дейвид Чипърфийлд, Кенго Кума и Кристиан Керец"
11.06.2024, доц. д-р арх. Панайот Савов
Публичаната защита на дисертационния труд на ас. арх. Росица Браткова на тема "Правилата в архитектурното творчество на Дейвид ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Изборна процедура за ръководител на катедра „Обществени сгради“ на АФ при УАСГ за мандат 2024-2028 г.
05.02.2024, ас. д-р арх. Игнат Тодоров
Съобщение на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Обществени сгради“ на Архитектурния ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Оценки от проведения на 13.09.2023 г. изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов (есенна поправителна дата)
21.09.2023, проф. дн арх. Бойко Кадинов
  Получени оценки на студентите: 10785 Мария Божкова - Много добър (5) 11305 Даниела Маркова - Среден (3) 11289 Ангел Колев - Добър (4)
Source: катедра "Обществени сгради"
Есенна поправителна дата за изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов - 13.09.2023 г.
08.09.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов
  На 13.09.2023 г. (сряда) от 09:00 ч ще се проведе поправителен изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Оценки от изпита по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във II курс, проведен на 29.06.2023 г.
24.07.2023, проф. дн арх. Бойко Кадинов

Source: катедра "Обществени сгради"
Go to page 1 | 2