Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News

Department News

За преддипломантите на катедра "Обществени сгради": първо занятие на 12.09.2018 от 12:00 в з. 315
07.09.2018
 Първото учебно занятие за учебната година за всички преддипломанти в катедра „обществени сгради“ ще се състои на 12 септември ...
Source: катеда Обществени сгради, АФ
0000-00-00
Go to page 1 | 2 | 3 | 4