Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Industrial Buildings / Department News

Department News

Резюме на постигнати резултати по участие в Националната програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ за 2023 г. в УАСГ, (I етап – 2022-2023 година)
28.02.2024, ас. арх. Суса Димитрова
В Национална програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ за 2023 г. в УАСГ взе участие в модул „Млади учени“ ас. арх. Суса ...
Материали по конкурс за "доцент" към катедра "Промишлени и аграрни сгради" (Индустриални сгради) при Архитектурен факултет
15.09.2022, проф. д-р арх. Сентова
Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 36/13.05.2022г. и в сайта на УАСГ за нуждите на катедра „Промишлени и аграрни сгради“ към ...
Source: катедра Индустриални сгради
Първа катедрена научна конференция - 2022
12.11.2021, катедра "Промишлени и аграрни сгради"
"По повод 100 години от рождението на проф. арх. Методи Писарски, катедра "Промишлени и аграрни сгради" към Архитектурния факултет ...
Source: катедра "Промишлени и аграрни сгради"