Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News

Department News

Материали по конкурс за "доцент" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет
09.01.2023
  Конкурсът е обявен в ДВ бр. 61 / 02.08.2022 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № ...
Source: КИТА
Лятна практика по "История на архитектурата" 2022
05.07.2022, доц.д-р арх.Велина Панджарова
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО „ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА” ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ ...
Source: КИТА
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
13.05.2022
Съобщение от Комисията по избор на ръководител на Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет.
Source: КИТА
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
03.05.2022
 Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия публикува ...
Source: КИТА
Процедура за избор на ръководител на КИТА
14.04.2022
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", комисията по избор публикува свой ...
Source: КИТА
Материали по конкурс за "доцент" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет
16.03.2022
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 / 02.11.2021 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 14 / ...
Source: КИТА
избор
11.03.2022
 Във връзка с проведен катедрен съвет за избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия ...
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
28.02.2022
 Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия публикува ...
Source: КИТА
Материали по конкурс за "професор" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет
10.02.2022
 Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 / 02.11.2021 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 528 ...
Source: КИТА
Процедура за избор на ръководител на КИТА
10.02.2022
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", комисията по избор публикува ...
Source: КИТА
Go to page 1 | 2 | 3