Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News

Department News

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Полина Кьосева
19.09.2023
ПОКАНА На 11 октомври 2023 г. (сряда) в зала 211, корпус А на УАСГ от 09:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема ...
Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Мирослав Кръстев
19.09.2023
ПОКАНА На 10 октомври 2023 г. (вторник) в зала 211, корпус А на УАСГ от 09:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема ...
Материали по конкурс за "доцент" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет
09.01.2023
  Конкурсът е обявен в ДВ бр. 61 / 02.08.2022 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № ...
Source: КИТА
Лятна практика по "История на архитектурата" 2022
05.07.2022, доц.д-р арх.Велина Панджарова
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО „ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА” ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ ...
Source: КИТА
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
13.05.2022
Съобщение от Комисията по избор на ръководител на Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет.
Source: КИТА
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
03.05.2022
 Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия публикува ...
Source: КИТА
Процедура за избор на ръководител на КИТА
14.04.2022
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", комисията по избор публикува свой ...
Source: КИТА
Материали по конкурс за "доцент" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет
16.03.2022
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 / 02.11.2021 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 14 / ...
Source: КИТА
избор
11.03.2022
 Във връзка с проведен катедрен съвет за избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия ...
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
28.02.2022
 Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия публикува ...
Source: КИТА
Go to page 1 | 2 | 3 | 4