Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News

Department News

The Building Construction and Technology Practice (BCTP) for the students third course of Structural Faculty with the Department of "MDPK"
04.07.2024, L. Zdravkov
The Building Construction and Technology Practice (BCTP) for the students third course of Structural Faculty with the Department of "MDPK" will be carried out during the period 15-19.07.2024. Information about the different projects is ...
Source: I. Hadzhiyaneva
Учебна практика по "Строителни конструкции и технологии", провеждана от катедра "МДПК" за студентите от специалност "ССС", трети курс
04.07.2024, Л. Здравков
Втората част на учебната практика по "Строителни конструкции и технологии“, провеждана от катедра “МДПК за студентите от ...
Source: И. Хаджиянева
Учебна практика към к-ра "МДПК" по "Строителни конструкции и технологии" за студенти "ССС", трети курс
04.07.2024, Л. Здравков
Учебната практика по “Строителни конструкции и технологии”, провеждана от преподаватели от катедра “МДПК” на студентите от ...
Source: И. Хаджиянева
Редовна лятна изпитна сесия на катедра "МДПК" за 2024 г.
06.06.2024, Л. Здравков
Изпитни дати и зали на преподавателите от катедра "МДПК" през редовната лятна сесия за 2024 г.
Source: катедра "МДПК"
Научно-приложен семинар на тема "Съвременни конструктивни решения с използване на пълностенни стоманени елементи с вълнообразно стебло"
08.05.2024, Л. Здравков
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" кани преподаватели, докторанти, специализанти и студенти от УАСГ, и действащи ...
Source: катедра "МДПК"
Практически обучителен семинар на фирма "Хилти"
23.04.2024, Л. Здравков
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции", съвместно с кат. „Масивни конструкции“, кани настоящите и бъдещите ...
Source: проф. Б. Белев
Резултати от избора за ръководител на катедра "МДПК"
23.04.2024, Л. Здравков
Единственият кандидат за ръководител на катедра "МДПК", проф. Б. Белев, беше избран.
Source: комисия по изборите в катедра "МДПК"
Протокол N3 на изборната комисия за провеждане на избор за ръководител на катедра "МДПК" за периода 2024/2028.
10.04.2024, Л. Здравков
Протокол N3 от изборната процедура Автобиография на единствения кандидат Платформа за бъдещата дейност Декларация
Source: изборна комисия към катедра "МДПК"
Откриване на процедура за избор на ръководител на катедра "МДПК"
26.03.2024, Л. Здравков
Пртоколи N1 и N2 от заседание на изборната комисия към катедра "МДПК". Декларация за публикуване на документи за кандидатстване ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5