Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News

Department News

The Building Construction and Technology Practice (BCTP) for the students third course of Structural Faculty with the Department of "MDPK"
04.07.2023, L. Zdravkov
The Building Construction and Technology Practice (BCTP) for the students third course of Structural Faculty with the Department of "MDPK" will be carried out during the period 10-21.07.2022. Information about the different projects is ...
Source: I. Hadzhiyaneva
Учебна практика към к-ра "МДПК" по "Строителни конструкции и технологии" за студенти "ССС", трети курс
04.07.2023, Л. Здравков
Учебната практика по “Строителни конструкции и технологии”, провеждана от преподаватели от катедра “МДПК” на студентите от ...
Source: И. Хаджиянева
Изпитни дати и зали към катедра "МДПК" - лятна редовна сесия за уч. г. 2022/23
09.06.2023, Л. Здравков
Изпитни дати и зали през лятната редовна сесия при проф. Рангелов, проф. Белев и доц. Танев от катедра "Метални, дървени и пластмасови ...
Source: катедра "МДПК"
Семинар на тема "Специфични изисквания и особености при проектирането, и изпълнението на конструкции в Югоизточна Азия"
30.05.2023, Л. Здравков
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" кани настоящите и бъдещите дипломанти към катедрата на обучителен семинар с ...
Source: проф. Б. Белев
Практически обучителен семинар на фирма "Хилти"
05.05.2023
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции", съвместно с кат. „Масивни конструкции“, кани настоящите и бъдещите ...
Source: катедра "МДПК"
Практически обучителен семинар с посещение на строителен обект
02.05.2023, Б. Белев
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" кани настоящите дипломанти към катедрата на практически обучителен семинар ...
Source: катедра "МДПК"
Резултати от частични избори Строителен факултет
21.04.2023, Л. Здравков
На 19.04.2023 г. се проведе Общо събрание (ОС) на Строителния факултет (СФ). На него имаше частични избори за заместник председател на ОС и ...
Source: Изборна комисия към ОС на СФ
Общо събрание на Строителния факултет
20.03.2023, Л. Здравков
Общото събрание на Строителния факултет при УАСГ ще се проведе на 19.04.2023 г. (сряда) от 15,15 ч. в зала 220.
Зимна поправителна сесия 2022/23 - изпитни дати и зали към катедра "МДПК"
06.02.2023, Л. Здравков
Изпитни дати и зали през поправителната зимна сесия, уч. г. 2022/23, при катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции"
Source: катедра "МДПК"
Зимна редовна сесия 2022/23 - изпитни дати и зали към к-ра "МДПК"
16.01.2023, Л. Здравков
Изпитни дати и зали за редовната зимна сесия през уч. г. 2022/23 при преподавателите в катедра "Метални, дървени и пластмасови ...
Source: Учебен отдел
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 8