Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Department News

Department News

Протокол №4, на комисията по избор на ръководител на катедра „Масивни конструкции“ с резултати от проведеното гласуване.
14.03.2024
След направеното преброяване на бюлетините проф. д-р инж. Васил Кърджиев е избран за ръководител на катедра „Масивни ...
Source: катедра "Масивни конструкции"
Процедура за избор на ръководител на катедра "Масивни конструкции"
19.02.2024
Протоколи и декларация към процедурата за избор на ръководител на катедра "Масивни конструкции" 
Source: катедра "Масивни конструкции"
УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СТРОИТЕЛНИ KОНСТРУКЦИИ ССС III КУРС. НАЧАЛО : 10.07.2022 г. ОТ 8,00 ч. В ЗАЛА 226
03.07.2023
 ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ СПЕЦИАЛНОСТ ССС III КУРС РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ССС IV КУРС ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
Source: катедра "Масивни конструкции"
Go to page 1 | 2 | 3