Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Department News

Department News

Допълнителен изпит при проф. Б. Георгиева
23.02.2023

Source: катедра "Масивни конструкции"
Публична защита на дисертационен труд на инж. Васил Николов
30.11.2022

Source: катедра "Масивни конструкции"
УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СТРОИТЕЛНИ KОНСТРУКЦИИ ССС III И IV КУРС. НАЧАЛО : 11.07.2022 г. ОТ 8,00 ч. В ЗАЛА 226
28.06.2022
 ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ СПЕЦИАЛНОСТ ССС III КУРС РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ССС IV КУРС ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
Source: катедра "Масивни конструкции"
Go to page 1 | 2 | 3