Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News

Department News

ОТЧЕТ за работата на Контролния съвет на УАСГ
11.11.2019
 Пред общото събрание на УАСГ за периода декември 2015 - ноември 2019 г.
Публична защита на дисертационен труд на инж. Константин Друмев
23.01.2019, Д. Динев

Source: кат. Строителна механика
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5