Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News

Department News

Прием в кратка магистърска програма "Управление на проекти в строителството"
22.07.2021, Катедра "Организация и икономика на строителството", СФ
Учебно-производствена практика за специалност ССС
23.06.2021
 Учебно-производствена практика за специалност ССС,  ІV курс, редовно и задочно обучение към катедра “Организация и икономика ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на инж. Адриана Колева Спасова
14.11.2019
На 22.11.2019 г. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Go to page 1 | 2