Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News

Department News

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Адриана Колева Спасова
14.11.2019
На 22.11.2019 г. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на инж. Марика Петрова Георгиева
27.11.2018
На 6.12.2018 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4