Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News

Department News

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Мария Кирякова Петкова
02.05.2018
На 11.05.2018 г. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Кадрова политика за развитие на катедра "Организация и икономика на строителството"
02.05.2018

Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4