Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News

Department News

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Адриана Колева Спасова
14.11.2019
На 22.11.2019 г. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на инж. Марика Петрова Георгиева
27.11.2018
На 6.12.2018 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на ас. инж. Веселина Денева Желязкова
04.07.2018
На 12.07.2018 г. (четвъртък) от 17:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Учебно-производствена практика по организация и изпълнение на строителството за специалност ССС, ІV курс
25.05.2018
Учебно-производствената практика за специалност ССС, ІV курс ще се проведе в периода 09.07 - 12.07.2018 год. Графикът на групите и формата за ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Конкурс за "Професор" към Катедра "Организация и икономика на строителството"
14.05.2018
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 12 / 06.02.2018 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 175 / ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на инж. Мария Кирякова Петкова
02.05.2018
На 11.05.2018 г. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5