Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News

Department News

Есенна поправителна сесия на катедра Автоматизация на инженерния труд
04.09.2023
При явяване е задължително да се представят: заверени курсови задачи и редовна студентска книжка.
Go to page 1 | 2