Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Technical Mechanics / Department News

Department News

Скръбна вест -гл. ас. инж. Елена Иванова
14.03.2023

Source: кат. "Техническа механика"
Изисквания на кат. "Техническа механика" за заверка на лекции и упражнения и полагане на изпит
09.03.2023
Изисквания на кат. "Техническа механика" за заверка на лекции и упражнения и полагане на изпит за студентите от редовна и задочна ...
Source: кат. "Техническа механика"
Скръбна вест - проф. дтн инж. Румен Кюркчиев
16.02.2023

Source: Източник: кат. "Техническа механика"
Олимпиада по Механика - 11 януари 2023 - сряда - 8.30 ч. зала Б-220
20.12.2022

Source: кат. "Техническа механика"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4