Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News

Department News

Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" към катедра "Геотехника"
15.04.2024, катедра "Геотехника"
 Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия за ...
Source: катедра "Геотехника"
Изборна бюлетина (Протокол №4)
08.03.2024, кат. Геотехника

Source: кат. "Геотехника"
Процедура за избор на ръководител "Геотехника"
22.02.2024, кат. Геотехника

Source: кат. "Геотехника"
Поправителна сесия кат. "Геотехника"
13.02.2024, кат. Геотехника

Source: кат. "Геотехника"
Изпитни дати "Геотехника" - зимен семестър 2023-2024г.
26.01.2024, кат. Геотехника

Source: кат. "Геотехника"
Изпитни дати кат. "Геотехника"
19.01.2024

Source: кат. "Геотехника"
Катедра „Геотехника” на УАСГ Ви кани на публична академична лекция на доц. д-р инж. Николай Керенчев
21.11.2023
 Катедра „Геотехника” на УАСГ Ви кани на публична академична лекция на доц. д-р инж. Николай Керенчев на тема: ГЕОТЕХНИЧЕСКО ...
Go to page 1 | 2 | 3