Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News

Department News

Катедра "Геотехника" - Поправителна сесия - септември 2021г.
07.09.2021
Поправителна сесия - септември 2021г. Катедра "Геотехника"
Source: Катедра "Геотехника"
Връчване на стипендии на името на проф. Балушев и проф. Косев
23.07.2021, Н. Керенчев
На 22.07.2021 са връчени 2 стипендии в областта на геотехниката. Първата е на името на проф. Б. Балушев (основател на катедрата), втората е на ...
Source: кат. Геотехника
Университетска строителна изпитвателна лаборатория - сектор "Земна и скална механика" / Лаборатория към катедра "Геотехника"
26.03.2021
Сектор "Земна и скална механика" е част от Университетска строителна изпитвателна лаборатория, която е акредитирана по БДС EN ISO/IEC ...
Source: катедра "Геотехника"
Избор на ръководител катедра "Геотехника"
24.06.2020, Н.Керенчев
 Днес, 24.06.2020г. се проведе избор за ръководител катедра „Геотехника“.  
Source: катедра "Геотехника"
Материали свързани с процедурата за избор на ръководител катедра на катедра "Геотехника"
18.06.2020, Н.Керенчев
 Относно: Процедура по избор на ръководител катедра „Геотехника“ открита на 26.05.2020 с протокол на катедрен съвет на катедра ...
Source: катедра "Геотехника"
Процедура за избор на ръководител катедра на катедра "Геотехника"
05.06.2020, Н.Керенчев
 На основание на „Правилника за управление на УАСГ“, на заседание на катедрения съвет от 26.05.2020 г., се открива процедура за избор ...
Source: катедра "Геотехника
Представяне на УАСГ пред ученици форум "Висше образование в България"
06.03.2020
 На 27.02 2020 г. за първа година се проведе форум "Висше образование в България" организиран от Център за кариерно развитие - гр. ...
Go to page 1 | 2