Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News

Department News

Покана за публична защита на дисертационния труд на инж. Борис Йоцов
01.09.2022, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Годишна поправителна сесия на уч. 2021/2022г.
15.08.2022, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Покана за публична защита на дисертационния труд на инж. Иван Табаков
01.07.2022, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Дати за поправителна сесия
08.02.2022, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Покана за публична защита на дисертационния труд на инж. Илиян Стайков
06.12.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
"Вечер на мостовете" 2021
30.11.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Условия за кандидатстване в магистърска програма "Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура"
12.08.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Условия за кандидатстване в магистърска програма "Транспортно строителство"
12.08.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6