Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News

Department News

Дати за поправителна сесия
08.02.2022, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Покана за публична защита на дисертационния труд на инж. Илиян Стайков
06.12.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
"Вечер на мостовете" 2021
30.11.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Условия за кандидатстване в магистърска програма "Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура"
12.08.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Условия за кандидатстване в магистърска програма "Транспортно строителство"
12.08.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
ПОКАНИ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ЮЛИ 2021
08.07.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Актуализиран списък с дати за изпити - февруари 2021 г.
02.02.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ФЕВРУАРИ 2021
28.01.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Уважаеми колеги,  Дипломните защити за специализация "Птъно строителство" и специализация "Строителство на транспортни ...
Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Списък с дати за изпити - януари 2021 г.
11.01.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
ВЕЧЕР НА МОСТОВЕТЕ 2020
03.12.2020, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5