Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News

Department News

Есенна поправителна сесия 2023 г.
15.08.2023

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Поправителен изпит при доц. д-р инж. Димитър Мартинов
11.05.2023

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Покана за Шести симпозиум по мостове
04.05.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Публична академична лекция на доц. д-р инж. Димитър Мартинов
27.04.2023

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Материали по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
16.03.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Покана за публична защита на инж. Пламен Василев
24.02.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Условия за кандидатстване в магистърска програма "Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура"
20.02.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Условия за кандидатстване в магистърска програма "Транспортно строителство"
13.02.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Дати за поправителна сесия
10.02.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
"Вечер на мостовете" 2022
12.12.2022, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7