Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy / Department News

Department News

Провеждане на избори за ръководител катедра
18.06.2020, катедра Висша геодезия
Съобщение на изборната комисия относно провеждането на избор за ръководител на катедра "Висша геодезия"
Source: катедра Висша геодезия