Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News

Department News

Изпитна дата кат.ГиГ-15.IV.24
11.04.2024

Source: кат. Геодезия и геоинформатика
Откриване на процедура за избор на ръководител на катедра "Геодезия и геоинформатика"
27.03.2024, кат. "Геодезия и геоинформатика"
 СЪОБЩЕНИЕ на Изборната комисия по провеждане на избор на Ръководител на катедра „Геодезия и геоинформатика“ към ГФ на УАСГ
Source: кат. "Геодезия и геоинформатика"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5