Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News

Department News

ПОКАНА за защита на докторска дисертация
22.02.2024, кат. Фотограметрия и картография
 На 29.03.2024 г от 13:00 часа в зала 318 Ректорат на УАСГ, ще се проведе защита на дисертационния труд на  Йоана Светославова ...
Source: кат. Фотограметрия и картография
Дата за изпит
07.12.2023, кат. Геодезия и геоинформатика
 Дата за изпит
Source: кат. Геодезия и геоинформатика
Лекция на тема: „Национален портал за пространствени данни“.
23.11.2023

Source: кат. "Геодезия и геоинформатика"
Съобщение
10.10.2023, кат. "Геодезия и геоинформатика"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5