Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News

Department News

Практика по Геодезия
20.06.2023, кат. "Геодезия и геоинформатика"
Дати за провеждане на изпити към Катедра "Геодезия и геоинформатика" през поправителна сесия на зимен семестър 2022 / 2023 г.
06.02.2023
 Доц. Хр. Дечев - Кадастър I част - 13-02-2023 г. от 9:00 ч. проф. П. Паавлов - 16 и 17.02.23 год. 10.30 ч. гл. ас. Тамара Илиева - 17.02.23 г. от 11:30 ч.
Source: кат. Геодезия и геоинформатика
Go to page 1 | 2 | 3 | 4