Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News

Department News

График на лятна редовна сесия
14.06.2021

Source: кат. "Геодезия и геоинформатика"
График на зимна поправителна сесия
09.02.2021

Source: кат. "Геодезия и геоинформатика"
Актуализиран график за провеждане на изпити на кат. "Геодезия и геонформатика"
29.01.2021, кат. "Геодезия и геоинформатика"
 При промяна в епидемичната обстановка и нова заповед на Ректора на УАСГ е възможно да има ново изменение
Покана за публична защита на дисертационен труд
04.01.2021
 Публичната защита на дисертационния труд на инж. Виктор Григоров, редовен докторант към катедра "Геодезия и геоинформатика" ще ...
Source: кат."Геодезия и геоинформатика"
График на есенна поправителна сесия
21.08.2020, кат. "Геодезия и геоинформатика"

Source: кат."Геодезия и геоинформатика"
Покана за публична защита на дисертационен труд
01.06.2020, кат. "Геодезия и геоинформатика"
Провеждане на избори за ръководител катедра
21.05.2020
 Съобщение на изборната комисия относно провеждането на избор за ръководител на катедра "Геодезия и геоинформатика"
Source: кат."Геодезия и геоинформатика"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4