Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News

Department News

График на лятна редовна сесия
14.06.2021

Source: кат. "Геодезия и геоинформатика"
График на зимна поправителна сесия
09.02.2021

Source: кат. "Геодезия и геоинформатика"
Актуализиран график за провеждане на изпити на кат. "Геодезия и геонформатика"
29.01.2021, кат. "Геодезия и геоинформатика"
 При промяна в епидемичната обстановка и нова заповед на Ректора на УАСГ е възможно да има ново изменение
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5