Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Sustainable land use and real estate management / Department News

Department News

Покана за студентите от специалност Геодезия, IV курс
13.05.2022

Source: катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти"
График за есенната поправителна сесия 2021 на катедра "УЗУИ"
30.08.2021

Source: катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти"
Go to page 1 | 2