Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Applied Geodesy / Department News

Department News

Резултати от изпит по ИГ за спец.ССС, 08.09.2022
15.09.2022, ас.инж.Ив.Деянов

Source: кат."ПГ"
График - поправителна сесия 09.2022, кат."ПГ"
26.07.2022, кат."Приложна геодезия"

Source: кат."ПГ"
Летни практики по Инженерна геодезия - ГФ и ТФ 2022г.
31.05.2022

Source: кат."Приложна геодезия"
Изпит по "Инженерна геодезия" за спе. ССС - извънредна дата, 16.05.22
10.05.2022, кат."Приложна геодезия"

Source: ас.инж.Иван Деянов
График за зимна изпитна сесия
14.01.2022, кат."ПГ"

Source: кат."ПГ"
Go to page 1 | 2 | 3