Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Photogrammetry and Cartography / Department News

Department News

Изпитни дати за студенти задочно обучение - 04. 2024
11.04.2024

Source: кат. Фотограметрия и картография
Избор на р-л на катедра "Фотограметрия и картография"
02.04.2024
 Протоколи от заседанията на изборната комисия
Source: кат. Фотограметрия и картография
ПОКАНА за защита на докторска дисертация
22.02.2024, кат. Фотограметрия и картография
 На 29.03.2024 г от 13:00 часа в зала 318 Ректорат на УАСГ, ще се проведе защита на дисертационния труд на  Йоана Светославова ...
Source: кат. Фотограметрия и картография
Go to page 1 | 2 | 3 | 4