Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Резултати от изборите за ръководител на катедра "Организация и икономика на строителството"
17.04.2024

Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Резюме на постигнати резултати по участие в Националната програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ за 2023 г. в УАСГ, (I етап – 2022-2023 година)
27.02.2024, Катедра "Организация и икономика на строителството"
 В Националната програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ за 2023 г. в УАСГ в модул „Постдокторанти“ участие взе гл. ас. ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Изпитни дати на катедра ОИС, редовна сесия, зимен семестър 2023/24 г.
16.01.2024

Source: Катедра „Организация и икономика на строителството“
ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд на инж. Борис Сачански
08.01.2024
 На 05.02.2024 г. от 14:00 ч. в зала 311 (заседателна зала на Строителен факултет) на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
ПОКАНА: Защита на докторска дисертация
08.09.2023
 На 11.10.2023 г. от 11:00 ч. в зала 311 (заседателната зала на Строителен факултет) на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен ...
Go to page 1 | 2 | 3