Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Есенна поправителна сесия на кат. "Организация и икономика на строителството"
09.08.2022, Катедра "Организация и икономика на строителството", СФ
Лятна изпитна сесия катедра "Организация и икономика на строителството"
22.06.2022, Катедра "Организация и икономика на строителството", СФ
 Графикът е в прикачения файл.
Успех на редовен докторант от Строителен факултет
21.06.2022, Катедра "Организация и икономика на строителството", СФ
Покана за защита на дисертационен труд на инж. Димитър Станиславов Доспевски
14.06.2022
 На 11.07.2022 г. (понеделник) от 11:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4