Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Учебно-производствена практика по организация и изпълнение на строителството за специалност ССС, ІV курс

25.05.2018

Учебно-производствената практика за специалност ССС, ІV курс ще се проведе в периода 09.07 - 12.07.2018 год. Графикът на групите и формата за заверка по обекти е представен в приложените файлове. Всеки студент е необходимо да ги разпечата и да ги носи със себе си.Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"