Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Есенна поправителна сесия 2018 г. - изпитни дати и зали към кат. "Автоматизация на Инженерния Труд"

28.08.2018

 Проф. д-р инж. Гергана Моллова
04.09.2018 г. зала 304 /Ректорат/ от 10:30 ч.
05.09.2018 г. зала 304 /Ректорат/ от 10:30 ч.


Доц. д-р инж. Владимир Яков
03.09.2018 г. зала 304 /Ректорат/ от 10:30 ч.
05.09.2018 г. зала 404 /Ректорат/ от 10:30 ч.


Доц. д-р инж. Михаела Кутева
30.08.2018 г. ет. 5, компютърна зала от 10:00 ч.
СИМ – Управление на строителството от 13:30 ч.
04.09.2018 г. ет. 5, компютърна зала от 10:00 ч.
СИМ – Управление на строителството от 13:30 ч.


Доц. д-р инж. Стоянка Иванова
03.09.2018 г. зала 303 /Ректорат/ от 9:30 ч.
05.09.2018 г. зала 303 /Ректорат/ от 9:30 ч.


Гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
29.08.2018 г. зала 910 от 10:00 ч.
03.09.2018 г. зала 910 от 10:00 ч.


Ас. д-р инж. Михаил Матеев
29.08.2018 г. ет. 5, компютърна зала 515 от 8:15 ч.