Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Mathematics / Department News /

Поправителни изпити при доц. Иван Димитров

29.08.2018

 Поправителните изпити при доц. Иван Димитров на

04.09.2018 г., ще се проведат в зала 226 от 10.00 ч.!

 Source: кат. Математика