Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

Защита на дисертационен труд на инж. Mohammad Al Zuhaili

29.08.2018
На 20.09.2018 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в заседателната зала на Строителния факултет (зала 311/Б) ще се състои публична защита на дисертационния труд на инж. Mohammad Al Zuhaili, докторант към катедра “Строителна механика” на Строителния факултет към УАСГ. Темата на дисертационния труд е:

„Structural Optimization for Axisymmetric Shells of Revolution Structures by Finite Element Method”

Научен ръководител: Prof. Dr. Eng. Ivan D. Markov
 
Към настоящото съобщение са приложени рецензиите и становищата по защитата, заедно с автореферат, автобиография, заповед за назначаване състава на журито и заповед за назначаване на дата за защита.

 

 Source: Department Structural Mechanics