Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

За преддипломантите на катедра "Обществени сгради": първо занятие на 12.09.2018 от 12:00 в з. 315

07.09.2018

 Първото учебно занятие за учебната година за всички преддипломанти в катедра „обществени сгради“ ще се състои на 12 септември 2018 от 12:00ч в зала 315.Source: катеда Обществени сгради, АФ