Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

Публична защита на дисертационен труд на инж. Крумка Касапова

17.09.2018

На 12.10.2018 г. (петък) от 15:00 ч. в заседателната зала на Строителния факултет (зала 311/Б) ще се състои публична защита на дисертационния труд на инж. Крумка касапова, редовен докторант към катедра “Строителна механика” на Строителния факултет към УАСГ.

Темата на дисертационния труд е:

„Human-induced vibrations of footbridges and the impact of human-human interaction”.

Научни ръководители: доц.. д-р инж. Добромир Динев, Prof. dr. ir. Peter Van den Broeck, Dr. Eng. Katrien Van Nimmen

Към настоящото съобщение са приложени рецензиите и становищата по защитата, заедно с автореферат, автобиография, заповед за назначаване състава на журито и заповед за назначаване на дата за защита.Source: катедра Строителна механика