Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

Скръбна вест

30.10.2018

С прискърбие съобщаваме, че на 27.10.2018 г., след тежко боледуване ни напусна нашият скъп и уважаван колега проф. д-р инж. Рангел Рангелов. Катедрата и инженерната колегия загубиха един достоен и всеотдаен човек, обичан преподавател, принципен колега, отзивчив и незаменим приятел.
Поколения строителни инженери и архитекти ще го запомнят като отличен преподавател и учен,
който развива строителната наука и който знае как да я прилага компетентно в практиката.
Ще ни липсваш много, винаги ще те помним с най-добри чувства!
СБОГОМ, скъпи проф. РАНГЕЛОВ!

 Source: Катедра Строителна механика