Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

Вътрешна защита на инж. Константин Друмев, кат. “Строителна механика”

10.12.2018
На 14.12.2018 (петък) от 15:00 часа в заседателната зала на Строителния факултет, зала 311/Б, ще се състои вътрешна защита на дисертационния труд на инж. Константин Друмев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Строителна механика”.

Темата на дисертационния труд е:
„Динамична идентификация на повреди в сгради”

Научни ръководители:
чл.-кор. проф. дтн  инж. Ангел Балтов
проф. дтн инж. Евгени Милчев

 

Поканата е в прикачения файлSource: Катедра Строителна механика