Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

СЪОБЩЕНИЕ на комисия по провеждане на избор на ръководител на катедра „Автоматизация на инженерния труд”

07.02.2019