Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Теодора Къналиева

16.05.2019

 

ПОКАНА


На 29 май 2019 г. (сряда) в зала 316, корпус А на УАСГ от 10:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Регионален модернизъм в българската архитектура” с автор арх. Теодора Тодорова Къналиева Димитрова.Автореферат на дисертационен труд
„Регионален модернизъм в българската архитектура”, арх. Теодора Тодорова Къналиева Димитрова