Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Drawing and Modelling / Department News /

Изложба на дисциплина Моделиране в НБУ

17.05.2019

Дисциплина Моделиране от катедра Рисуване и моделиране на УАСГ, представя  резултати на студенти по архитектура в пространствата на Нов български университет

 Изложбата стартира проект "Мостове" , чиято задача е да осъществи редица изложби между университетите, където присъства под различна форма обучение по изобразително изкуство.

Цел на проекта е обогатяване на информацията на студентите относно различните аспекти при обучението по изобразително изкуство на студенти от различни професионални направления.