Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Програма по групи, дати и часове за провеждането на изпита по дисциплината "Обществени сгради - лекционен курс" за II курс от ЛС на уч. 2018/2019

18.06.2019, доц. д-р арх. Панайот Савов

Изпитът по дисциплината Обществени сгради - лекционен курс ще се проведе според приложената програма. Изпитът е от две части:

  1. Писмена, при която студентите ще развиват въпроси от конспекта в рамките на продължителност от два часа;
  2. Събеседване с изпитна комисия непосредствено след писмената част.

За изпита всеки студент следва да носи:

  1. Листове за писане, пишещи средства;
  2. Студентска книжка;
  3. Разпечатано портфолио / експозе за дисциплината върху темата, представена от студента в рамките на лекционния курс;
  4. Оптичен / магнитен носител с упоменатото в горната т. 3 портфолио / експозе под формата на PDF файл.


Source: катедра "Обществени сгради", АФ