Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Есенна поправителна сесия на катедра Автоматизация на инженерния труд

03.09.2019

 доц. д-р арх. Стоянка Иванова

05.09.2019 г.  от 13:00 часа зала 302

09.09.2019 г.  от 13:00 часа зала 302

задължително записване в списъка на канцеларията на катедрата

доц. д-р инж. Владимир Яков

09.09.2019 г. от 10:30 часа зала 506

12.09.2019 г. от 10:30 часа зала 506

гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков

10.09.2019 г. от 10:30 часа зала 506

11.09.2019 г. от 10:30 часа зала 506

задължително записване в списъка на канцеларията на катедрата

гл. ас. д-р инж. Михаил Матеев

11.09.2019 г. от 8:00 часа зала 507

13.09.2019 г. от 8:00 часа зала 507