Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

ОТЧЕТ за работата на Контролния съвет на УАСГ

11.11.2019

 Пред общото събрание на УАСГ за периода декември 2015 - ноември 2019 г.

 Публикуван е тук.