Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Николай Давидков

04.12.2019

 ПОКАНА


На 16 декември 2019 г. (понеделник) в зала 316, корпус А на УАСГ от 16:15 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Основни тенденции в архитектурното образование - история, настояще и перспектива. Обучението чрез "проектиране и реализация" като подход в архитектурното образование” с автор арх. Николай Давидков.Source: КИТА


Автореферат на дисертационен труд
„Основни тенденции в архитектурното образование - история, настояще и перспектива", арх. Николай Давидков