Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Защита на докторска дисертация
11.01.2022
 
Source: кат. Градоустройство
Покана за публична защита на дисертационен труд на урб. Васил Маджирски
05.01.2022
 Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“ на урб. Васил Маджирски
Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“ на урб. Любомир Петров
16.09.2021, Милена Ташева - Петрова
На 11 октомври (понеделник) от 16:30 часа в зала 316, УАСГ, корпус А, ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „Собствеността като ...
Go to page 1 | 2