Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Mathematics / Department News /

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра "Математика"
02.07.2024
 Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" в професионално направление 4.5 Математика за нуждите на катедра ...
Протокол N3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на катедра "Математика"
11.04.2024
 Протокол № 3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на кат. "Математика" Автобиография на единствения кандидат ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5